Shimane

Shimanekko Bus Tour : เที่ยวทะเลญี่ปุ่นที่จังหวัดชิมาเนะกับชิมาเนโกะบัสทัวร์
ชวนเที่ยวทะเลญี่ปุ่นที่จังหวัดชิมาเนะ (Shimane) กับชิมาเนโกะบัสทัวร์ (Shimanekko Bus Tour) ทัวร์เที่ยวสุดคุ้มค่า ทั่วจังหวัดชิมาเนะแบบวันเดย์ทริป
Overnight Sleeper Train : รถไฟนอนเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่น
เที่ยวครั้งนี้ลองประหยัดค่าที่พัก ขึ้นรถไฟตู้นอน ( Overnight Sleeper Train ) ข้ามจังหวัด ก่อนรถไฟนอนเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่นจะหายไป