Kochi Fair2017

Kochi Fair 2017 : เทศกาลอาหารจังหวัดโคจิ! (สิ้นสุดแล้ว)
เทศกาลอาหารจากจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่อาหารอร่อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นหลายปีซ้อนอย่างจังหวัดโคจิ!