THE GATE HOTEL RYOGOKU by HULIC

THE GATE HOTEL RYOGOKU by HULIC : โรงแรมริเวอร์ไซด์เลียบแม่น้ำสุมิดะแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว
พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสุดผ่อนคลายบริเวณเลียบแม่น้ำสุมิดะที่ "THE GATE HOTEL RYOGOKU by HULIC" โรงแรมริเวอร์ไซด์แห่งใหม่ในย่านเรียวโกกุ ณ กรุงโตเกียว พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 นี้