Tsukiji Market

Toyosu Market : ตลาดปลาแห่งใหม่ของโตเกียว!
ถึงแม้ว่าตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market) จะได้ทำการปิดตัวไปแล้ว แต่ไม่ต้องเศร้าไป เพราะตอนนี้มี "ตลาดปลาโทโยสึ (Toyosu Market)" เปิดใหม่พร้อมให้บริการแล้ว!