KingBhumibol

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อปลา (นิล) ว่ายน้ำมาจากโตเกียว
ความรักที่มีต่อประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เกิดเป็นความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น อันแน่นแฟ้นจวบจนปัจจุบัน ผ่านเจ้าปลาโปรตีนสูงอย่าง 'ปลานิล'