Rizowa Terrace

Kyukamura Setouchi-Toyo : รีสอร์ทพร้อมพื้นที่นั่งทำงานวิวอลังการในเอฮิเมะ
เปลี่ยนบรรยากาศการทำงานให้สดชื่นพลางชมวิวไปด้วยได้ที่ Rizowa Terrace พื้นที่ทำงานกลางแจ้งของรีสอร์ท Kyukamura Setouchi-Toyo ในเอฮิเมะ