Shrine

ไขกระจ่าง! ความแตกต่างของศาลเจ้าชินโตและวัดพุทธในญี่ปุ่น
  อย่างที่ทุกท่านคงทราบกัน ว่าประเทศญี่ปุ่นไม่มีศา […]
Ikuta Shrine : แวะไปขอพรเสริมดวงความรักที่ศาลเจ้าอิคุตะในเมืองโกเบ
ศาลเจ้าอิคุตะ (Ikuta Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ในเมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ หนึ่งในศาลเจ้าแสนศักดิ์สิทธิ์สำหรับขอพรด้านความรักที่คนโสดต้องไป!