JR East Pass Tohoku Area

JR East Pass Tohoku Area | “โทโฮคุ” สวรรค์แห่งใบไม้เปลี่ยนสี
เพลิดเพลินกับความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่จังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) ได้ไม่จำกัดตลอด 5 วันด้วย JR East Pass Tohoku Area!
7 จุดชมซากุระสุดประทับใจในโทโฮคุ
เผยจุดชมความงามของซากุระหลากสายพันธุ์พร้อมฉากหลังภูเขาหิมะสีขาวโพลนและท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่ไร้ก้อนเมฆในภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku)