yatai

เสน่ห์แผงลอยข้างถนน | Fukuoka
พักกาย แล้วมาเดินหาอะไรกินที่ “แผงลอย” หรือชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ยะไต” (屋台/Yatai) ในฟุกุโอะกะราว 150 กว่าร้าน