yatai

Fukuoka Yatai | เสน่ห์แผงลอยข้างถนนที่ฟุกุโอกะ
พักกาย แล้วมาเดินหาของกินอร่อยๆ ที่ “แผงลอย” หรือชาวญี่ปุ่นเรียกว่า “ยะไต” (屋台/Yatai) ใน จ.ฟุกุโอกะ (Fukuoka) ราว 150 กว่าร้าน
Hakata Yatai : 7 ร้านยะไตยอดนิยมในฮากาตะ ฟุกุโอกะ
ยะไต (Yatai) ซุ้มขายอาหารอันเลื่องชื่อจากเมืองฮากาตะ (Hakata) ในฟุกุโอกะ มาพร้อมอาหารท้องถิ่นรสเลิศที่น่าไปลิ้มลองสักครั้ง