The Happy Ride with Baymax

ตามไปกอดเบย์แม็กซ์จาก Big Hero 6 ที่ The Happy Ride with Baymax เครื่องเล่นใหม่จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เบย์แม็กซ์จากภาพยนต์แอนิเมชั่น Big Hero 6 กลับมาขโมยหัวใจทุกคนอีกครั้งกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด "The Happy Ride with Baymax" พร้อมให้บริการแล้วที่ Tokyo Disneyland