Calpis Japan

ดื่มจนหมดแล้วเราจะได้พบกัน ภาพอนิเมะบนขวด ‘คาลพิส’ ดีไซน์ใหม่ที่น่ารักจนอยากซื้อมาเก็บ! 
คาลพิส (Calpis) ญี่ปุ่นเปิดตัวฉลากใหม่ให้โดนใจวัยรุ่นด้วยด้วยภาพอนิเมะช่วงชีวิตหลังเลิกเรียนในอิริยาบถต่างๆ พร้อมกิมมิกน่ารักที่ต้องดื่มจนหมดถึงจะเห็นภาพ