Umi no Hanasaku RISONARE

RISONARE Atami รีสอร์ทวิวทะเลในเมืองอาตามิ ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิด้วยคาเฟ่และเวิร์คช็อปที่เต็มไปด้วยศิลปะจากสาหร่ายทะเล (สิ้นสุดแล้ว)
RISONARE Atami รีสอร์ทบนภูเขาวิวสวยกับ “Umi no Hanasaku RISONARE” โปรแกรมใหม่ตอนรับฤดูใบไม้ผลิด้วยคาเฟ่และเวิร์คช็อปงานอาร์ตจากสาหร่ายทะเล