Survival Family

ใครไม่รอดไม่รู้ แต่ครอบครัว (กู) ต้องรอด (ไม่สปอยล์หรอกเชื่อสิ)
ชิโนะบุ ยะกุชิ กลับมาแล้ว พร้อมหนังตลกร้ายเรื่องล่า Survival Family ว่าไงนะ ไม่รู้จักเหรอ ก็ผู้กำกับ Waterboys กับ Swing Girls นั่นไง