Nozomi Project

Nozomi Project : เมื่อชิ้นส่วนความทรงจำจากเหตุการณ์สึนามิแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งสวยงาม
มาทำความรู้จักกับ “Nozomi Project” แบรนด์ Upcycled Accessories ที่นำเศษกระเบื้องและเซรามิกที่แตกหักมาสร้างงานศิลปะที่สวยงาม