James Turrell

House of Light : ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ดื่มด่ำกับศิลปะแสงและสีในบ้านไม้ญี่ปุ่นดั้งเดิมของเมืองโทคามาจิ
ชวนดื่มด่ำกับความงามของศิลปะแสงและสีภายใต้บ้านไม้หลังใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมในจังหวัดนีงาตะกับ "House of Light" ผลงานของศิลปินแห่งแสงผู้โด่งดังอย่าง James Turrell