Rental Kimono

แปลงโฉมเป็นชาวเกียวโต ที่ ร้านเช่ากิโมโนแห่งแรกในเมืองอุจิ
เมื่อเมืองที่เต็มไปด้วยมรดกโลกได้ทำการเปิด 'ร้านเช่ากิโมโนแห่งแรกในเมืองอุจิ (Uji)' จังหวัดเกียวโต ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแล้ว !