Nifrel Aquazoo

Nifrel Aquazoo : อควาเรียมสุดล้ำในโอซาก้าที่เหมือนงานนิทรรศการงานศิลปะจากธรรมชาติ
เมื่อธรรมชาติกับงานศิลปะเป็นเรื่องเดียวกัน ชวนทุกคนมาเที่ยวเล่นในอควาเรียมสุดล้ำทำความรู้จักสัตว์น้อยใหญ่ไปด้วยกันที่ Nifrel Aquazoo ในโอซาก้า