Suma Aqualife Park

Suma Aqualife Park : เล่นกับแมวน้ำตัวกลมและชมโชว์โลมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำย่านชานเมืองโกเบ
ชวนตกหลุมรักไปกับความน่ารักของโลมาแสนรู้ แมวน้ำตัวกลม และสัตว์น้ำนานาพันธุ์ที่ "Suma Aqualife Park" พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำย่านชานเมืองโกเบ พื้นที่แห่งความสุขของคนทุกวัย