Japan Apls

Tateyama Kurobe Alpine Route : เส้นทางธรรมชาติจากโทยามะถึงนากาโน่บนเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของญี่ปุ่น
"Tateyama Kurobe Alpine Route" แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของญี่ปุ่นที่น่าสนใจ อีกหนึ่งเส้นทางในฝันของสายรักธรรมชาติ ที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง!