Sankaku

รวมตลาดน่าเดินในฮอกไกโด (Hokkaido)
ใครบอกว่าตลาดปลาที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน ไม่จริ๊ง! ชวนเดินเล่น 5 ตลาดปลาที่ควรไปในฮอกไกโด