Miyajima

Miyajima Island : เกาะมิยาจิม่าจากสายตานก
มองเกาะมิยาจิม่า (Miyajima Island) ให้มากกว่าแค่ศาลเจ้าอิซึคุชิม่า (Itsukushima Shrine) และเสาโทริอิสีแดงอันใหญ่โตที่ตั้งอยู่ในน้ำทะเลสีคราม