Mage Wappa

มะเงะวัปปะ เรื่องเล่าจากกล่องข้าวน้อย 600 ปี
กล่องข้าวไม้เก๋ไก๋และร่วมสมัยในสไตล์ญี่ปุ่นจ๋า งานดีไซน์ทะลุกาลเวลากว่า 600 ปี ที่จนถึงบัดนี้ก็ยังดูดีน่าใช้อยู่เสมอ
Food in Fukushima : 8 อาหารน่ากินที่ฟุกุชิมะ
ฟุกุชิมะ จังหวัดใต้สุดของภูมิภาคโทโฮคุ แหล่งรวมผลไม้นานาชนิดและ อาหาร ท้องถิ่นแสนอร่อย เช่น คิตะคาตะราเมน ชิราคาวะราเมน เอ็มบังเกี๊ยวซ่า