Midnight Diner: Tokyo Story

อิ่มท้อง อุ่นใจ ในวิกาลโภชนา
อบอุ่นหัวใจไปกับซีรีส์สัญชาติญี่ปุ่น ที่บอกเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงระหว่างอาหารกับชีวิตคน ผ่านร้านอาหารยามวิกาลที่เปิดบริการในเวลาเที่ยงคืนไปจนถึงเจ็ดโมงเช้า