Japanese Architecture

SHISHI-IWA HOUSE : โรงแรมหรูร่มรื่นในย่านที่พักตากอากาศ คารุอิซาวะ
ชิชิอิวะเฮาส์ (Shishi-iwa House) โรงแรมสไตล์ Boutique Luxury Hotel ที่คารุอิซาวะ จังหวัดนากาโน่ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นชื่อดัง Shigeru Ban
Kanonji Temple of Buzan : คันองจิ วัดพุทธดีไซน์แปลกตาในกรุงโตเกียว
ปัจจุบันวัดพุทธในสังคมญี่ปุ่นได้มีการตีความหลากหลายมากขึ้น สังเกตได้จากวัดคันองจิ (Kanonji Temple of Buzan) วัดพุทธดีไซน์แปลกตาในกรุงโตเกียว
Chochikukyo : ชมความเป็นตะวันตกในสถาปัตยกรรมตะวันออก
ทุกสิ่งก่อสร้างล้วนมีเรื่องราว 'โชชิคุเคียว (Chochikukyo)' สถาปัตยกรรมแบบประเพณีของญี่ปุ่นที่รวมความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้ากันอย่างลงตัว