Hana Saku Tomamu

Blooming in Pleasure | เติมความสดใสด้วยดอกไม้หลากสีสันในอีเวนต์ชวนชื่นบาน Hana Saku Tomamu
ไปที่เดียวเหมือนได้เที่ยวสิบที่ ที่ Hoshino Resorts กับเทศกาลดอกไม้ในรีสอร์ตที่มีชื่อว่า ‘Hana Saku Tomamu’