Don Don Donki

Donki Mall Thonglor : พร้อมลุย ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ศูนย์การค้าจากญี่ปุ่นใจกลางเมือง 22 กุมภาพันธ์นี้
ชวนไปช็อปของญี่ปุ่นกันให้ฟินที่ ดองกิ มอลล์ ทองหล่อ (Donki Mall Thonglor)
DON DON DONKI THE MARKET BANGKOK สาขาใหม่เพิ่มตัวเลือกซูเปอร์มาร์เก็ตในไทย 31 มีนาคมนี้
ชาวกรุงเทพฯ ไม่ต้องกักตุน เพราะที่ DON DON DONKI THE MARKET BANGKOK ซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นสาขาใหม่เปิดให้บริการ 31 มีนาคมนี้มีของเพียบและยืนยันว่าเพียงพอ!