Trick

15 ทริคตะลุย Universal Studios Japan ให้ครบและคุ้มที่สุด!
เผยทริคเพื่อให้ทุกคนสามารถวางแผนตะลุยสวนสนุกให้ได้เยอะและคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไป USJ
เหล่ามักเกิลมาทางนี้ เผยเทคนิคพิชิตโซน Harry Potter ใน USJ แบบหมดเปลือก
เอาใจสาวกแฮร์รี่ฯ ไม่ต้องยืนรอคิวสองชั่วโมงอีกต่อไปแล้ว กับเทคนิคดีๆ พิชิตโซนแฮร์รี่ฯ ให้ครบ