mitoplumfestival

เทศกาลชมดอกบ๊วย Mito Plum Festival 2018 (สิ้นสุดแล้ว)
ก่อนซากุระจะเบ่งบาน ถึงคราวความงดงามของดอกบ๊วยที่สวนไคราคุเอ็น ในเทศกาล Mito Plum Festival 2018 ครั้งที่ 122 ณ เมืองมิโตะ จังหวัดอิบารากิ