Chanko Nabe

Chanko Nabe นะเบะหม้อไฟพลังใจของเหล่าซูโม่
"จังโกะนาเบะ" เมนูอาหารยอดฮิตที่เพิ่มทั้งกำลังกายและใจให้นักกีฬาซูโม่