Umbrella Street

Wpc. x Huis Ten Bosch : ชวนเดินเล่นบนถนนสีรุ้งที่จะเปล่งประกายตลอดวันด้วยร่มออโรร่า 700 คันในสวนสนุกใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคิวชู 
สัมผัสความงามของถนนร่มสีรุ้งจากแบรนด์ Wpc. ใน Huis Ten Bosch สวนสนุกขนาดใหญ่ในจังหวัดนางาซากิ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2021