Toyooka Hangbag

Toyooka’s Retro Architecture : โทโยโอกะ เมืองแห่งกระเป๋าเปี่ยมด้วยบรรยากาศย้อนยุค ใกล้คิโนะซากิออนเซ็น
เมืองโทโยโอกะ จ. เฮียวโงะ อยู่ใกล้กับหมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อน คิโนะซากิออนเซ็น นอกจากเป็นเมืองที่ผลิต กระเป๋า คุณภาพเยี่ยมยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ย้อนยุค
Toyooka’s SDGs Handbag Project : กระเป๋าถือ ของขึ้นชื่อเมืองโทโยโอกะ ที่หันมาใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
เมืองโทโยโอกะ แหล่งผลิต “กระเป๋าถือ” ชื่อดังในจังหวัดเฮียวโงะ เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 แห่งที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน