Ichiran Ramen

Ichiran Tonkotsu Cup Ramen ราเมนกึ่งสำเร็จรูปครั้งแรกของร้านราเมนข้อสอบ วางจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อทั่วญี่ปุ่น
มาแล้ว “Ichiran Tonkotsu Cup Ramen” ราเมนต้นตำหรับในรูปแบบราเมนกึ่งสำเร็จรูปครั้งแรกของอิจิรันราเมน หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วญี่ปุ่น!