Inokashira Park

KICHIJOJI : Inokashira Park เดินไป กินไป ตามหาร้านอร่อยในคิชิโจจิ
เดินเล่น ชมสวน ดูงานศิลปะ แล้วถีบเรือหงส์ในตำนานที่ทำให้ชายหญิงต้องเลิกกัน!
Walking Around KICHIJOJI: INOKASHIRA PARK เดินเล่น ชมสวน ดูงานศิลปะ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบาน บรรยากาศจะเต็มไปด้วยสีชมพูสะพรั่ง งดงามจับตา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนสวนอิโนะคะชิระแห่งนี้