Lake Kizaki

Alps Book Camp : สัปดาห์หนังสือในอ้อมกอดแอลป์
เพลิดเพลินและผ่อนคลายในอ้อมกอดภูเขากันที่ "Alps Book Camp" งานสัปดาห์หนังสือ ริมทะเลสาบคิซากิ ที่จัดขึ้นเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น