Ogaki

ล่องเรือโบราณ ชมความงามยามซากุระบาน ที่เมืองโอกาคิ
เดินถ่ายรูปจนเมื่อย ชวนเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือชมซากุระกันที่เมืองโอกาคิ จ.กิฟุ