Mentaiko

กินฟรี! ที่พิพิธภัณฑ์เมนไทโกะแห่งเดียวในคันโต
สาวกเมนไทโกะห้ามพลาด ชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมนไทโกะ (Mentaiko) หรือไข่ปลาค็อดหมักรสเผ็ด แห่งแรกและแห่งเดียวในคันโต