Tohoku

TOHOKU Japanese Restaurant Week in Thailand
เทศกาลอาหารเพื่อส่งเสริมและขยายเส้นทางท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ
“โทโฮคุ” สวรรค์แห่งใบไม้เปลี่ยนสีที่เดินทางง่ายๆ ด้วย JR East Pass Tohoku Area!
เพลิดเพลินกับความงามของใบไม้เปลี่ยนสีในภูมิภาคโทโฮคุได้ไม่จำกัดตลอด 5 วันด้วย JR East Pass Tohoku Area!