Tekonezushi

Mie Local Food : 10 อาหารท้องถิ่นประจำจังหวัดมิเอะ
มิเอะ จังหวัดที่ไม่ได้มีดีแค่วัด ศาลเจ้า หรือบ้านโบราณ แต่จริงๆ ยังมีอาหารและขนมท้องถิ่นที่อร่อยโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองอีกด้วย ถ้ามาแล้วไม่กินถือว่าพลาดมาก!