เกียวโตที่ไม่รู้จัก โดย ฮิมิโตะ ณ เกียวโต

ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ใช้ชีวิตนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเกียวโตตั้งแต่ปี 1995-2002 มีงานเขียนครั้งแรกในคอลัมน์ชื่อ 'จดหมายจากเกียวโต' ปัจจุบันเป็นนักเขียน และจัดรายการ In Her View ทาง Voice TV เป็นที่รู้จักกันในอีกนามหนึ่งคือ 'คำผกา'
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

ARCHIVE

อยากรู้เรื่องญี่ปุ่น บทความนี้ไม่ควรพลาด

ARCHIVE

อยากรู้เรื่องญี่ปุ่น บทความนี้ไม่ควรพลาดRECOMMEND by KIJI

RECOMMEND by KIJI

COLUMNS

TAGS

แสดงทั้งหมด

Our Sponsors