ช่วงนี้ร้านค้ารายย่อยหลายแห่งในญี่ปุ่นก็เริ่มมีนโยบายงดแจกถุงพลาสติก บางแห่งก็เก็บค่าบริการกันมากขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่เร็วๆ นี้ 3 ร้านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ได้แก่ Lawson, 7-11 และ FamilyMart ประกาศเก็บค่าบริการหากต้องการใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป

โดยร้าน Lawson และ FamilyMart จะเก็บค่าบริการ 3 เยนต่อถุงทุกขนาด ส่วน 7-11 จะคิดค่าบริการ 3 เยนต่อถุงขนาดเล็กและขนาดกลาง ราคา 5 เยนต่อถุงขนาดใหญ่ เงินค่าบริการที่เก็บจะถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจากการเก็บค่าบริการแล้ว ทั้ง 3 บริษัทยังมีการวางแผนเปลี่ยนจากถุงพลาสติกปกติเป็นถุงพลาสติกชีวมวล เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ที่มา: www3.nhk.or.jp/news/

 

LIKE & SHARE

ชอบเรื่องนี้จนต้องบอกต่อ