Hinamatsuri

บอกเล่าความเป็นมาของ “ฮินะมัตสึริ” วันเด็กผู้หญิงของญี่ปุ่น พร้อมกับลิ้มลองอาหารประจำเทศกาล
“ฮินะมัตสึริ” เทศกาลวันเด็กผู้หญิงของญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและอวยพรเด็กผู้หญิงให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ