อุทิศ เหมะมูล

UTHIS HAEMAMOOL | นักเขียนผู้จัดจ้านทั้งฝีปากกาและการวางพล็อต
คุยเรื่องการเติบโตบนเส้นทางงานเขียนที่ผ่านมา ในห้วงเวลาที่อาชีพและหัวใจนักเขียนของเขา เดินทางมาถึงช่วงกึ่งกลางของชีวิต..