ญี่ปุ่นอุ่นอุ่น

ระหว่างนั้น
คงไม่มีใครอยากมานั่งเสียดายภายหลัง ถ้าจะให้ทันก็ต้องคว้าเอาไว้ เหมือนกับสายรุ้งที่มีช่วงเวลาของมัน เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะเลือนหาย