คางาวะ

Memory Bottle : ภาพของความทรงจำ
งานศิลปะจากความทรงจำกลายเป็นภาพจำนำมาใส่ในขวดแก้วใบเล็ก
ด้วยรักและแผนการ
เรื่องเล่าแสนอุ่นใจจากพิพิธภัณฑ์สาเก "คินเรียว โนะ ซาโตะ" (Kinryo No Sato Sake Museum) ในจังหวัดคางาวะ