นิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty) จัดแสดงผลงานศิลปะอาร์ตบรูต (Art Brut) คือศิลปะที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินนอกกระแสนิยม อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาผ่านสถาบันศิลปะ และผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

นิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty)

 

“กลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจไม่พิจารณาตนเองเฉกเช่นเดียวกับศิลปิน และไม่กล่าวอ้างผลงานเหล่านั้นว่าเป็นศิลปะ ตนเองเป็นศูนย์กลางหรือการใช้ระบบ สัญชาตญาณภายในเป็นสาระสำคัญในการพิจารณากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาร์ตบรูต” – ฌอง ดูบุฟเฟต์

 

ถือกำเนิดราวปี ค.ศ. 1945 โดย ศิลปิน ฌอง ดูบุฟเฟต์ (Jean Dubuffet) ศิลปะประเภทนี้มีลักษณะเด่นที่การสร้างสรรค์ผ่านอัตลักษณ์พิเศษ เช่น ความซื่อบริสุทธิ์ ความดิบ อิสรภาพ สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และการไร้กฎเกณฑ์ นอกจากนี้ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง คือการอ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หลบหนีจากสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาศัยศักยภาพทางศิลปะในการแสดงออกผ่านวัตถุประสงค์จำเพาะ

 

Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty

นิทรรศการความงามนิรนาม (Figure of Unknown Beauty) จัดแสดงผลงานศิลปะอาร์ตบรูต (Art Brut)

 

“ผมใช้เวลามากกว่า 10 ปี เก็บรวบรวมรักษาผลงาน Art Brut ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทั้งผลงานศิลปะที่สร้างแรงบันดาลใจและมีการใช้สีสันอันน่าทึ่งเพื่อแสดงตัวตน” – มิสเตอร์โยชิตากะ คาซาฮาระ ประธาน Non-Profit Organization Haretari Kumottari

 

นิทรรศการความงามนิรนาม (Figure of Unknown Beauty) จัดแสดงผลงานศิลปะอาร์ตบรูต (Art Brut) ที่ Bacc

นิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty) จัดแสดงผลงานศิลปะอาร์ตบรูต

 

ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นนิทรรศการอาร์ตบรูตขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นำเสนอผลงานหลากหลายรูปแบบจากศิลปินชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 51 คน ไม่ว่าจะเป็น งานจิตรกรรม ประติมากรรม เซรามิก หรือภาพถ่าย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

1 การทำซ้ำ ความหนักแน่น และความกลมกลืน

นำเสนอประเด็น “ความดิบ” ที่สะท้อนลักษณะเฉพาะของผลงานอาร์ตบรูต คือความสดใหม่และการแสดงออกที่หลั่งล้นออกมาจากภายใน

2 นานาสิ่งจากชีวิตประจำวัน

นำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุที่หาง่ายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะความพิเศษในการสร้างสรรค์วัสดุเหล่านั้น

3 ความปรารถนาคือบ่อเกิดการสร้างสรรค์

นำเสนอความคิดและแรงปรารถนาของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

4 ศิลปะที่เกิดจากความสัมพันธ์

นำเสนอเบื้องหลังการสร้างผลงานและความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างและคนรอบตัว เนื่องจากหลายครั้งศิลปินอาร์ตบรูตไม่ได้ตั้งใจเปิดเผยผลงานของตน ผู้ที่เปิดเผยผลงานสู่โลกภายนอกจึงเป็นคนรอบตัวศิลปิน เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือผู้สนับสนุนการจัดแสดง หัวข้อนี้จึงมุ่งไปที่การสื่อสารระหว่างผู้สร้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและผู้ที่เปิดเผยผลงานสู่ภายนอก

5 สู่มิติใหม่แห่งการสร้างสรรค์

นำเสนอผลงานที่ศิลปินร่วมสมัยและผู้สร้างสรรค์ผลงานอาร์ตบรูตได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆ

 

บรรยากาศภายในงานนิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty)

บรรยากาศภายในงานนิทรรศการความงามนิรนาม (Figure of Unknown Beauty) จัดแสดงผลงานศิลปะอาร์ตบรูต (Art Brut)

การแสดงดนตรีีพื้นเมืองภายในนิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty)

 

“ศิลปะ ART BRUT กำลังได้รับความสนใจและเผยแพร่สู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวาง ภายใต้การส่งเสริมสวัสดิการด้านสังคมของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ศิลปะจึงมิได้ทำหน้าที่เพื่อศิลปะแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ศิลปะยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างกลมกลืน” – รศ.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

นิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty) จัดแสดงผลงานศิลปะอาร์ตบรูต (Art Brut) ที่ Bacc

 

นอกจากจัดแสดงผลงานมากมายแล้ว ในระหว่างที่นิทรรศการจัดแสดงมีกิจกรรมร่วมด้วยสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

1 วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21กรกฎาคม 2562 เวลา 16.15 – 18.45 น. : การแสดง Salsa Gum Tape & Zuiho Taiko

 

 

2 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 – 20.00 น. : กิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง Creation from the Obscure

 

 

3 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. : กิจกรรมนำชมนิทรรศการ โดยภัณฑารักษ์ เซนะ คิโมะโตะ และสืบแสง แสงวชิระภิบาล

 

 

4 วันศุกร์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. (TBC) : กิจกรรมเสวนา International Forum “Art Activities of Disabled People in Asia”

 

 

“บางครั้งความรู้ในเชิงทฤษฎีที่ผมเคยรู้ มันก็มากเกินกว่าที่จะสร้างงานศิลปะที่มีคุณภาพ ผมค้นพบว่า หลายครั้งเราควรปลดปล่อยให้ความเป็นมนุษย์ช่วยสร้างงานศิลปะด้วย…” – คุณสืบแสง แสงวชิระภิบาล ภัณฑารักษ์

 

นิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty) ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bacc)

Info
นิทรรศการความงามนิรนาม (Thailand and Japan ART BRUT: Figure of Unknown Beauty)
Location
: ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bacc)
Period: 19 ก.ค. – 3 พ.ย. 2562
More Information: www.bacc.or.th

LIKE & SHARE

ชอบเรื่องนี้จนต้องบอกต่อ