TSUKADA

Walking Around KICHIJOJI: INOKASHIRA PARK เดินเล่น ชมสวน ดูงานศิลปะ
ในฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบาน บรรยากาศจะเต็มไปด้วยสีชมพูสะพรั่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนสวนอิโนะคะชิระแห่งนี้ ในย่านคิชิโจจิ (Kichijoji)