TSUKADA

Walking Around KICHIJOJI: INOKASHIRA PARK เดินเล่น ชมสวน ดูงานศิลปะ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบาน บรรยากาศจะเต็มไปด้วยสีชมพูสะพรั่ง งดงามจับตา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนสวนอิโนะคะชิระแห่งนี้