Tokyo Idols

TOKYO IDOLS : มากกว่าแค่ความบันเทิงบนเวทีเบื้องหน้า
ว่าด้วยเรื่องราวของไอดอลสาวและเหล่าโอตะคุ กับบทสรุปที่เป็นมากกว่าแค่ความบันเทิง