Koinobori Festa 1000

ปล่อยปลาคาร์ปหนึ่งพันตัว แหวกว่ายเฉลิมฉลองในเทศกาลวันเด็กผู้ชาย! (สิ้นสุดแล้ว)
ชวนปิกนิกริมแม่น้ำ เฉลิมฉลองเทศกาลวันเด็กญี่ปุ่นกับธงปลาคาร์ป 1 พันตัว ถึงวันที่ 5 พ.ค. นี้