Emoticon

ตามรอยบรรพบุรุษ ‘สติ๊กเกอร์’
วิวัฒนาการกว่าจะมาเป็นเหล่า ‘สติ๊กเกอร์’ แสนน่ารัก ที่เราใช้แทนคำพูดกันอย่างทุกวันนี้