Cycling Tour at O’PAL

OTSU : ล่องเรือ ปั่นจักรยานชมความงามรอบทะเลสาบบิวะ ณ เมืองโอตสึ
ล่องเรือสำราญสัมผัสทะเลสาบบิวะ และปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอตสึ (Otsu) สายเที่ยวสำรวจธรรมชาติแบบชิลล์ๆ ต้องห้ามพลาดเมืองนี้เลย